MH/HF

1. LÀM SAO ĐỂ GỬI ĐIỆN QUA MF/HF (TOR Telex Over Radio)

– Soạn điện:  F10 Mode – F10 Edit – Soạn điện – F2 Save – Đặt tên file – Bỏ qua Password – ENTER

– Kết nối: F10 Mode – F3 Tlx – F4 ARQ – Chọn đài trong list hoặc nhập ID của đài 4 số – ENTER – Chọn tần số liên lạc đã chuẩn bị trước từ ARLS VOL 1 hoặc Navigation Radio Aid (màu xanh lá cây) để lấy tần số TLX – ENTER – Chờ kết nối CALLING chuyển thành SEND

– Phát điện: F1 WRU – Chờ RECEIVD xưng danh của đài – F2 xưng hô tàu mình – F3  Time send – F4 time send – Hiện danh sách list – Nhập số file – ENTER Lúc này file sẽ được tải và phát đi tự động, kết thúc file, ta yêu cầu xác nhận từ đài bờ” Gõ lệnh DE hô hiệu đài bờ QSL ? hô hiệu đài tàu sau đó chờ nhận xác báo

gmdss handbook

Furuno GMDSS