Các thiết bị trợ giúp hàng hải khác trên buồng lái

Chi tiết về các trang thiết bị hàng hải trên tàu các bạn di chuyển sang thanh bên, đó là các thiết bị hàng hải thông dụng sử dụng trên tàu thương mại, nếu các bạn thấy có bất cứ sai sót, hay có các đóng góp nào khác hay hơn khi sử dụng các thiết bị này, hãy gửi email cho Admin.

Cám ơn nhiều …

Email: cuongminh2010@gmail.com

Cellphone: +84 944 964 666

2 comments on “Các thiết bị trợ giúp hàng hải khác trên buồng lái

  1. em chào anh,cho em xin hỏi bài viết về trang thiết bị ở mục nào thế ah?

Đã đóng bình luận.