Những điều cần biết tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013

Chú ý Files : Read only

1. Phần đầu

2.DH Phia bac phan 1

3.DH Phia bac phan 2

4 .CD Phia Bac  (Cao Đẳng Hàng Hải 1)

5.DH phia Nam

6.CD phia Nam

7. BẢNG PHÂN CHIA VÙNG TS 2013

8.MÃ TỈNH TS 2013

9.MUC LUC TS 2013

Advertisements