MV AGNES mắc cạn ở INDONESIA

Tàu hàng Việt nam MV AGNES với 20 thuyền viên trên tàu, mắc cạn ngoài khơi bờ biển Cemara vùng West Lombok của INDONESIA.

MV AGNES  3901 GT, LOA 105 m, mắc cạn ngay khi vừa mới khởi hành từ Lembar Seaport, West Lombok.

Tàu vừa dỡ xong cement tạ cảng Lembar seaport và đang trên đường tới cảng Singapore thì bị mắc cạn.

”Chúng tôi đang chờ cho thủy triều lên để đưa tàu khỏi cạn”  Ngài  Comr. Sukarman Husein phát ngôn viên của cảnh sát nói với tờ  The Jakarta Post.

Thông tin thêm :

MV AGNES

LOA 105 m/ LBP 98m/Breadth 16,33m/DWT 6471 mt

Built : 1982

Phuc toan viet Company Ltd

24 A Tran Hung Dao