Báo cáo an ninh tháng 3/2013

Theo Trung tâm thông báo cướp biển và trộm cắp có vũ trang (The Piracy & Armed Robbery Report) cho biết:

1/ Ngày 03/04/2013, 0330 LT: Adang Bay Anchorage, In-đô-nê-xi-a.

Hai tên cướp được trang bị một khẩu súng và dao leo lên một tàu hàng rời phía mũi tàu , bắt trói thủy thủ đang trực ca.Sỹ quan trực ca đã gọi ông ta bằng máy bộ đàm nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Một thủy thủ trực ca khác khác đã được điều ngay lập tức từ phía lái tàu để kiểm tra về phía trước. Khi thủy thủ này đến thì tìm thấy thủy thủ trước mũi bị trói . Lập tức sỹ quan đi ca được thông báo và ấn chuông báo động.

Hai tàu tốc độ cao đã được nhìn thấy rời khỏi tàu. Tất cả thuyền viên đã được tập trung và đi về phía trước để điều tra. Kết quả phát hiện thấy vật tư ở kho mũi bị lấy hết.

2/ Ngày 03/04/2013, 0907 LT: Posn: 03:57.3 N – 005:21.0 E, Khoảng 57hải lý ở phía Tây của Brass, Nigeria.

Cướp biển có vũ trang đã tấn công và leo lên tầu cung ứng tàu biển.

3/ Ngày 27/03/2013 , 1530 LT: Posn: 03:56 N – 098:47 E, Belawan Anchorage, In-đô-nê-xi-a.

Bọn trộm cắp đã lên một tàu hàng rời và lấy trộm các vật tư, hàng dự trữ trong kho Thủy thủ trưởng phía trước mũi tàu và trốn thoát. Hành vi trộm cắp này chỉ được phát hiện sau khi chúng đã rời khỏi tàu.

4/ Ngày 23/03/2013, 0200 LT: Posn: 01:42 N – 101:28 E, Dumai Anchorage, In-đô-nê-xi-a.

Năm tên cướp vũ trang có mang theo dao dài đã leo lên tàu từ phía sau mạn phải bằng cách sử dụng một sợi dây thừng từ một một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền viên trực ca bị trói bằng dây thừng. Ông đã được tìm thấy bị trói cả hai tay khi trực ca phía trước mũi đi về để thay thế ông. Sỹ quan trực ca đã được thông báo ngay lập tức. Chuông báo động đã được ấn vang lên và tất cả thuyền viên tập trung tại boong lái tàu. Một chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ đã được nhìn thấy rời khỏi tàu. Sau khi kiểm tra, rất may, thấy không có gì đã bị đánh cắp.

5/ ngày 24/03/2013/, 0200 LT: Posn: 05:59 S – 106:54 E, Tanjung Priok Anchorage, In-đô-nê-xi-a.

Trong khi thực hiện một vòng kiểm tra tàu, thủy thủ trực ca phát hiện thấy cửa buồng máy lái mở và một số vật tư bên trong đã bị lấy mất . Sau khi điều tra, vụ việc đã được báo cáo với Chính quyền cảng.

6/ Ngày 26/03/2013, 0405 LT: Posn: 03:04.45 S-114:26.06 E, Taboneo Anchorage, In-đô-nê-xi-a.

Thủy thủ đi ca đã phát hiện những trên trộm leo lên tàu hàng rời . Ông ta đã nhanh chóng thông báo cho sỹ quan trực ca. Báo động toàn tàu được phát. Nhìn thấy các thuyền viên tập trung ,các tên cướp đã nhảy xuống biển và trốn thoát.

7/ Ngày 25/03/2013, 0130 LT: Posn: 01:42 N – 101:27 E, Vùng neo Dumai, In-đô-nê-xi-a.

Năm tên cướp vũ trang mang dao và súng leolên tàu vận chuyển hàng bách hóa đang neo . Chúng bắt trói bằng dây thừng cả 4 thuyền viên đang đi ca . Hai thuyền viên bị buộc phải dẫn bọn cướp đến kho vật tư buồng máy, và sau đó đã buộc họ phải mở kho cho chúng lấy hàng . Báo động toàn tàu chỉ được phát sau khi bọn cướp trốn thoát. Các nhà chức trách của cảng đã được thông báo thông qua đại lý tàu biển.

8/ Ngày 24/03/2013, 0300 LT: Abidjan Port, Bờ Biển Ngà.

Nhân viên bảo vệ cảng đang ở trên một tàu chở hàng bách hóa đang cập cầu phát hiện thấy hai tên cướp leo lên tàu từ phía sau lái. Ông ngay lập tức thông báo cho sỹ quan trực ca , người này báo cho Thuyền Trưởng và thuyền viên khác biết. Nhìn thấy thuyền viên trên tàu báo động, các tên cướp nhảy xuống biển và trốn thoát trên thuyền nhỏ của họ. Chính quyền cảng đã thông báo sau đó cho Thuyền Trưởng rằng bọn cướp đã bị bắt giữ và những thứ bị đánh cắp được trả lại.

9/ Ngày 24/03/2013, 0100 UTC: Posn: 06:50.5 S – 039:17.8 E, cầu cảng số 11, Dar es Salaam Port, Tanzania.

Một tên cướp đã leo lên một con tàu container đang cập cầu qua dây buộc tàu phía trước mũi. Thủy thủ trực ca nhìn thấy , bị đe dọa với con dao dài, ngay lập tức bỏ chạy và báo cáo Sỹ quan An ninh của tàu. Ông này ngay lập tức ấn chuông báo động và báo cho Chính quyền cảng biết. Sau khi nghe báo động và nhìn thấy thuyền viên tập hợp, tên cướp nhảy xuống biển và trốn thoát trong thuyền của mình. Nhân viên bảo vệ bờ biển đã lên tàu để điều tra.