VDR (Hộp đen hàng hải)

Lý thuyết SVDR-VDR & (Hình ảnh VDR trên tàu)

furuno vdrjrc jcy 1850 (4)jrc jcy 1850jrc jcy 1850 (3)

Advertisements