LRIT (Hệ thống thông tin & tự động nhận dạng tàu biển tầm xa)

LRIT (Eng ver ref doc)

Tieu chuan quoc gia LRIT

LÝ THUYẾT HỆ THỐNG NHẬN DẠNG VÀ THEO DÕI TÀU BIỂN TỪ XA LRIT

Thông tin về LRIT

Ngày 19/5/2006, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MSC.81, bổ sung sửa đổi Công ước SOLAS-74 về việc thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT). Hệ thống này cung cấp dịch vụ nhận dạng  và theo dõi hành trình tàu biển trên phạm vi toàn cầu, cho phép giám sát vị trí của các tàu treo cờ của quốc gia hoạt động trên mọi vùng biển cũng như thông tin về các tàu dự kiến cập cảng hoặc các tàu chạy trên vùng lãnh hải quốc gia.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 và sẽ được áp dụng kể từ lần kiểm tra an toàn thiết bị vô tuyến điện đối với các phương tiện hoạt động trên biển như sau:

–  Các tàu chở khách,  bao gồm cả tàu khách cao tốc hoạt động tuyến quốc tế;

–  Các tàu chở hàng, bao gồm cả tàu hàng cao tốc có tổng trọng tải 300 tấn trở lên hoạt động tuyến quốc tế;

–  Các dàn khoan di động xa bờ có khả năng tự di chuyển.

Thời điểm bắt buộc phải trang bị thiết bị LRIT:

–   Các loại tàu bắt buộc phải trang bị thiết bị LRIT bao gồm các tàu đóng từ ngày 31/12/2008 trở đi; hoặc

–   Các tàu đóng trước ngày 31/12/2008 có chứng chỉ hoạt động vùng biển A1, A2 và A1, A2, A3 không quá thời điểm đợt khảo sát lắp đặt thiết bị vô tuyến đầu tiên sau ngày 31/12/2008; hoặc

–  Các tàu đóng trước ngày 31/12/2008 có chứng chỉ hoạt động vùng biển A1, A2, A3, A4 không quá thời điểm đợt khảo sát lắp đặt thiết bị vô tuyến đầu tiên sau ngày 01/07/2009. (Cần lưu ý rằng: nếu các tàu này hoạt động ở vùng A1, A2, và A1, A2, A3 thì phải đáp ứng yêu cầu (2) trên đây).

–  Đối với những tàu chỉ hoạt động trong vùng A1 có trang bị thiết bị AIS phù hợp với yêu cầu, không phải tuân theo điều khoản này.