MLC 2006

CÔNG ƯỚC LAO ĐỘNG HÀNG HẢI 2006

Công ước Lao động hàng hải

Ngày 20/08/2012, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã nhận được văn bản thứ 30 phê chuẩn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (MLC) từ Chính phủ Philippin. Như vậy toàn bộ các điều kiện để Công ước này có hiệu lực đã được đáp ứng thỏa mãn và MLC sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/08/2013.

Công ước MLC được ILO thông qua ngày ngày 23 tháng 2 năm 2006 tại Geneva đã đánh dấu một bước tiến dài của cộng đồng hàng hải quốc tế trong việc xây dựng một chuẩn mực cho yếu tố cốt lõi của thể chế an toàn và an ninh hàng hải quốc tế: yếu tố con người – yếu tố được coi là chiếm từ 80-90% nguyên nhân của các sự cố, tai nạn hàng hải trên thế giới. Theo quy định, MLC sẽ có hiệu lực khi được ít nhẩt 30 quốc gia với đội tàu tổng cộng chiếm không ít hơn 33 phần trăm tổng dung tích đội tàu buôn thế giới phê chuẩn.

Đến ngày 20/08/2012, Công ước đã nhận được sự phê chuẩn của 30 quốc gia là: Liberia, Marshall Island, Bahamas, Panama, Na Uy, Bosinia and Herzegovina, Tây Ban Nha, Croatia, Bungary, Canada, Saint Vincent and the Grenadines, Thụy Sỹ, Benin, Singapore, Đan Mạch, Anigua and Barbuda, Latvia, Luxembourg, Kiribati, Netherlands, Australia, St Kitts and Nevis, Tuvalu, Togo, Ba Lan, Palau, Thụy Điển, Síp, Liên bang Nga và Philippin với đội tàu thương mại tổng cộng chiếm khoảng 60 phần trăm tổng dung tích đội tàu buôn thế giới. Khi có hiệu lực trong tháng tám năm tới, Công ước MLC sẽ thay thế 37 công ước và khuyến nghị liên quan đến lao động hàng hải được ILO thông qua từ năm 1920.

Công ước MLC thiết lập các yêu cầu tối thiểu đối với hầu hết mọi khía cạnh liên quan đến điều kiện làm việc của người đi biển, bao gồm: điều kiện tuyển dụng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, khu vực sinh hoạt, phương tiện gải trí, việc cung cấp lương thực, thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội, … Theo quy định của Công ước MLC, tất cả mọi người đi biển đều có quyền hưởng:

  • Môi trường là việc trên biển an toàn và an ninh theo chuẩn mực an toàn quốc tế.
  • Các điều khoản tuyển dụng có nhiều ưu đãi.
  • Điều kiện sống và làm việc tốt trên tàu.
  • Chính sách chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế, chính sách phúc lợi và các chính sách xã hội khác.

Theo quy định của Công ước MLC, các tàu có tổng dung tích từ 500 trở lên, hoạt động tuyến quốc tế, phải được kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận lao động hàng hải để xác nhận các điều kiện lao động hàng hải trên tàu đáp ứng thỏa mãn các quy định của Công ước