MARPOL 73/78

CÔNG ƯỚC NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO TÀU GÂY RA MARPOL – 7378

MARPOL 73_78 VN (ref book)

nhật ký rác

Thông báo của VR về chương 4 mới của phụ lục VI, MARPOL

Ghi chép sổ nhật ký rác

Việc xử lý rác thải trên tàu được quy định rất chặt chẽ theo Công ước MARPOL. Việc xử lý rác trên tàu có thể chia làm hai phần: phần thứ nhất là xử lý rác thực tế; phần thứ hai là ghi chép việc xử lý rác như thế nào vào Sổ nhật ký rác thải.

Theo quy định thì việc xử lý rác thế nào thì phải ghi chép như vậy vào Sổ nhật ký rác. Tức là trung thực trong ghi chép. Việc ghi chép quá trình xử lý rác rất quan trọng vì nó là bằng chứng để chính quyền cảng kiểm tra mỗi khi tàu cập cảng. Chính vì là bằng chứng để kiểm tra nên đôi khi việc “xử lý rác thực tế” và việc “ghi chép” có sự khác nhau. Trong một số trường hợp, các số liệu ghi chép thì rất chuẩn, rất đúng quy định nhưng thực tế lại vi phạm. Tức là các sỹ quan trên tàu biết thừa phải xử lý rác như thế nào mới đúng quy định nhưng vẫn cứ vi phạm. Để che dấu sự vi phạm đó các sỹ quan ghi chép vào Sổ nhật ký rác rất “đúng quy định”.

EX:

Trong quá trình kiểm tra định kỳ tại cảng Gladstone của Úc vào ngày 06/07/2012, các chuyên viên của AMSA (Australian Maritime Safety Authority) đã phát hiện tàu Hope Star vi phạm trong việc xử lý rác thải trên tàu (Tàu Hope Star là tàu chở quặng, chủ tàu là Hope Star Shipping Company Ltd, quốc tịch Hồng Kông, thuyền trưởng người Trung Quốc). Theo các ghi chép về việc xả thải của tàu thì vị trí xả thải nằm trong khu cực Great Barrier Reef, theo MARPOL thì đây là khu vực “bờ gần nhất (nearest land)”, không được phép xả thải. Tàu Hope Star đã xả thức ăn thừa xuống biển trong khu vực cấm này.

Vụ này được tòa án Úc kết án là chủ tàu và thuyền trưởng của tàu Hope Star đã vi phạm các quy định liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Chủ tàu bị phạt  $50,000, và thuyền trưởng bị phạt $3,000. Tuy mức phạt không nhiều nhưng chủ tàu đã phải chịu thiệt hại liên quan đến ngày tàu bị lưu giữ.

untitled