Diễn Đàn

1. Làm thế nào để chia sẻ tài liệu lên trên trang http://www.hanghaikythuat.wordpress.com

Trả lời :

Có 2 cách tải lên trên trang này:

C1 : Gửi các đường LINK sau khi đã tải các tài liêu, video, hình ảnh… etc qua các trang web trung gian như  MEDIAFIRE.COM  hay YOUTUBE.COM  … etc

C2 : Gửi trực tiếp các file đó qua email cho Admin để post lên.

cuongminh2010@gmail.com

2. Mọi tài liệu,bài viết trên  http://www.hanghaikythuat.wordpress.com  chỉ mang tính tham khảo và được cập nhật mới nhất từ những nguồn thông tin chính thống. Tuy nhiên mọi nội dung Admin không chịu trách nhiệm.

3. Nếu bạn cần thêm tài liệu hay phần mềm về hàng hải – văn phòng thì email trực tiếp cho Admin.

Tks & Brgds

Admin

Đỗ Minh Cường

+84944.964.666

cuongminh2010@gmail.com

cuong.dm@nsrp.com.vn