7 ứng dụng cần thiết cho thuyền viên cần có

ngaymoidangtoi.jpg 1.Ứng dụng được cung cấp bới National Geospatial-Intelligence Agency sẽ cung cấp cho thuyền viên những thông tin cập nhật về tình hình cướp biển, trộm cắp, bắt cóc thuyền viên trên toàn cầu

2. First Aid Apps Nó cung cấp những thông tin cần thiếp về sơ cấp cứu ban đầu và được cung cấp bởi American Red Cross and British Red Cross. Cho các tình huống thực tế trong đời sống sinh hoạt và công việc 3. Port State Inspections Pocket Checklists App Đưa ra những thông tin cần thiết, công cụ hữu ích giúp chủ tàu, thuyền viên đáp ứng khi PSC kiểm tra và giảm thiểu khả năng tàu bị lưu giữ 4. Currency Converter  Tra tỷ giá USD … với các đồng tiền địa phương 5. Marpol Pocket Checklist  Như tên gọi, ứng dụng được  Lloyd’s Register Group hợp tác với UK P&I Club phát hành 6. Marine Fire Safety Pocket Checklist Như tên gọi, ứng dụng được  Lloyd’s Register Group hợp tác với UK P&I Club phát hành 7. Wifi Finder App Dễ tìm kiếm các điểm phát wifi free cho ae thuyền viên khi đi bờ Ngoài ra http://www.hanghaikythuat.wordpress.com cung cấp thêm cho thuyền viên Việt  
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới