TOP 10 công ty vận tải Việt Nam 2019

v2Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí chiếm vị trí dẫn đầu. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần vận tải dầu khí Thái Bình Dương, Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco, Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế, Công ty cổ phần vận tải thủy Tân Cảng,

Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam, Công ty cổ phận vận tải xăng dầu Vipco, Công ty cổ phần vận tải 1 Traco.

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới