Công ty đóng tàu lớn nhất thế giới được thiết lập

china-shipbuilding-industry-corporation-logo_25957Hôm qua 26-Nov-2019, Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc ( China State Shipbuilding Corporation ) vừa được thành lập. Nó là sự kết hợp của 2 công ty đóng tàu lớn nhất Trung Quốc ( China Shipbuilding Industry Corp (CSIC) and CSSC ).

Việc thành lập Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc là một cách để tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành đóng tàu Trung Quốc trên thế giới. Công ty đóng tàu mới có 147 viện nghiên cứu, công ty con, với tổng tài sản là 790 tỷ CNY (tương đương khoảng 112,2 tỷ USD) và khoảng 310.000 nhân viên.

 

 

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới