NOSCO —> OSCO đổi tên, đổi vận không thành …

photo-1-1573394956624678534537Báo cáo tài chính quý III/2019 của Công ty Cổ phần vận tải biển và thương mại Phương Đông (OSCO, mã chứng khoán NOS) ghi nhận lỗ trước thuế và sau thuế gần 35 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm 2019, OSCO lỗ hơn 146,5 tỷ đồng. Chi phí lãi vay hơn 53 tỷ đồng,

BCTC-Q3.2019

trích khấu hao đội tàu biển hơn 104 tỷ đồng và chênh lệch tỷ giá gần 14 tỷ đồng là những nguyên nhân chủ yếu khiến OSCO lún sâu vào thua lỗ.

Theo giải trình của OSCO, đội tàu của công ty được đầu tư vào thời điểm thị trường vận tải biển đang phát triển nên gia đầu tư tàu cao dẫn đến chi phí khấu hao và chi phí lãi vay cao.

Cũng theo báo cáo, mặc dù doanh thu 9 tháng đầu năm tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 217 tỷ đồng nhưng do giá vốn lớn nên OSCO ghi nhận lỗ gộp hơn 69 tỷ đồng.

Vận tải Phương Đông vốn được biết đến với cái tên nổi tiếng hơn là Vận tải Biển Bắc (NOSCO). Do thua lỗ triền miên, từ 2017 doanh nghiệp đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSCO).

Dù đã đổi tên, song OSCO kinh doanh cũng không khá hơn. Năm 2017 OSCO lỗ 158 tỷ đồng và lỗ 333 tỷ đồng vào 2018. Tổng lỗ lũy kế đến hết năm 2018 lên đến 3.890 tỷ đồng và công ty ghi nhận âm vốn chủ sở hữu hơn 3.600 tỷ đồng.

Theo báo cáo, tại thời điểm 30/9, OSCO đang gánh khoản nợ hơn 5.018 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 805 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 2.204 tỷ đồng.

Nợ vay là gánh nặng lớn của OSCO hiện tại khi khoản chi phí lãi vay luôn ở mức cao, lợi nhuận gộp dù có tăng trưởng nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho lãi vay phải trả hàng kỳ khiến công ty mãi không thể thoát khỏi tình cảnh thua lỗ.

Các chủ nợ của OSCO khá đa dạng, từ tổng công ty mẹ, một số doanh nghiệp, cá nhân. Tuy nhiên phần lớn vẫn là nợ ngân hàng. Tính đến cuối quý II/2019, OSCO còn khoản nợ gần nghìn tỷ đồng từ Agribank, SeaBank hơn 446 tỷ đồng, Vietcombank hơn 855 tỷ đồng… và một số khoản nợ khác.

Trên sàn, mã NOS của OSCO bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do vốn chủ bị âm tại thời điểm 31/12/2015.

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới