Đội tàu biển Việt Nam đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN

john-maravelakis-267-unsplash-1024x576-1024x576Tính đến tháng 12/2018, đội tàu biển Việt Nam có 1593 tàu, tổng trọng tải khoảng 7,8 triệu DWT, đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN và thứ 30 trên thế giới. Trong đó, đội tàu container tăng từ 19 tàu (năm 2013) lên 41 tàu trong (năm 2018), tăng bình quân khoảng 20%/năm.

 

Năm 2018, tổng sản lượng vận tải do đội tàu biển Việt Nam thực hiện ước đạt 144,6 triệu tấn, tăng 10,9% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 55,6% trong tổng lượng hàng hóa luân chuyển của tất cả các phương thức vận tải.

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới