Hy Lạp khai thác đội tàu lớn nhất thế giới trị giá 100 tỷ USD

FEDOR LITKESau khủng hoảng tài chính năm 2008 hiện nay Hy Lạp đang khai thác đội tàu có giá trị nhất thế giới khoảng 99.8 tỷ Mỹ kim, chiểm tỷ trọng khoảng 17% tổng đội tàu toàn thế giới tương đương 218 triệu GT hay 370 triệu DWT. Theo sau là các đội tàu của Trung cộng và Nhật Bản 91.9 tỷ USD & 89.3 tỷ USD.

Công ty vận tải biển lớn nhất Hy Lạp hiện nay là Angelicoussis có giá khoảng 7.6 tỷ USD theo sau đó là Economou với 7.17 tỷ USD. Hy Lạp cũng là nước đặt đóng mới số lượng tàu nhiều nhất với trị giá 8.96 tỷ USD từ các nhà máy đóng tàu châu Âu/ Hàn quốc/ Trung cộng/ Nhật. Con tàu giá trị nhất trong đội tàu của nước này có tên FEDOR LITKE với giá khoảng 277 triệu USD

 

 

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới