VITRANSCHART bán xong tàu VIEN ĐONG 5

VIEN_DONG_5Vitranschart vừa phát đi thông báo, họ đã bán xong tàu Viễn Đông 5 vào ngày 3-7-2019. Tàu được bàn giao cho đối tác mới tại nhà máy sửa chữa tàu biển Nam Triệu.

Tàu Vien Dong 5

DWT 6509 t. LOA 102.84 t, B 17 m. Đóng năm 2006, treo cờ Việt Nam

vst-cong-bo-ve-viec-ban-thanh-cong-tau-vien-dong-5

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới