Hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu BDS, Trung cộng hoàn thành vào năm 2020

220px-Beidou_logoHệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu (BDS) sẽ hoàn thành vào năm 2020 với tổng cộng 35 vệ tinh trên quỹ đạo trái đất. Trung Quốc đã phát triển 3 hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu Bắc Đẩu (BeiDou Navigation Satellite System (BDS)) BDS-1, BDS-2 & BDS-3.  Với hệ thống định vị vệ tinh BDS-3 này thì việc cung cấp vị trí trong các tòa nhà, dưới nước hay dưới lòng đất sẽ chính xác hơn.

Hệ thống BDS-1 cung cấp dịch vụ từ năm 2000 với 3 vệ tinh nhưng bao phủ chủ yếu lục địa Trung cộng và một vài vùng lân cận nhưng nó đã ngừng hoạt động từ năm 2012.

Hệ thống BDS-2 cung cấp dịch vụ vào năm 2011 với 10 vệ tinh trên quỹ đạo, cung cấp dịch vụ cho toàn vùng châu Á – Thái Bình Dương.

Năm 2015, Trung cộng phát triển hệ thống vệ tinh thế hệ mới BDS-3. Vệ tinh đầu tiên của BDS-3 được phóng vào ngày 30-3-2015, cho đến tháng 10 năm 2018 có 15 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo trái đất. Khi hoàn thành vào năm 2020, BDS-3 thì sẽ có tổng cộng 35 vệ tinh và sẽ cung cấp dịch vụ trên toàn cầu. Nó sẽ cung cấp độ chính xác đến từng milimét  trong quân sự và 10 cm cho dân sự và nó sẽ cạnh tranh với GPS của Mỹ, GLONASS của Nga và hệ thống GALILEO của Châu Âu. BDS-3 bắt đầu cung cấp dịch vụ từ tháng 12 năm 2018

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới