Video hướng dẫn Inmarsat C & MF/ HF từ Vishipel

SbeaconsHướng dẫn chi tiết sử dụng hệ thống INMARSAT C & MF/ HF để phát báo trong trường hợp khẩn cấp .

Inmarsat C

MF/ HF

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới