Vinaship. Ngay cả bán tàu, năm 2015 vẫn lỗ 60 tỷ đồng

vna1-1429612110815HĐQT công ty thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu sụt giảm so với kế hoạch trước đó. Giữ nguyên kế hoạch sản lượng 2,1 triệu tấn, HĐQT Vinaship đề xuất giảm chỉ tiêu doanh thu từ mức 680 tỷ đồng xuống còn 645 tỷ đồng.

Đáng chú ý là chỉ tiêu lợi nhuận vốn rất ít ỏi 2 tỷ đồng, đã được công ty giảm sâu xuống mức lỗ 60 tỷ đồng – trong đó đã bao gồm lợi nhuận bán tàu. 9 tháng đầu năm 2015, Vinaship đã gần như “hoàn thành” chỉ tiêu lỗ 60 tỷ đồng nói trên (lỗ ròng 57,6 tỷ đồng). Như vậy, trong quý cuối cùng của năm, Vinaship chỉ “được phép” lỗ thêm 2,4 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2015 công ty dự kiến bán 1 – 2 tàu già khai thác ko hiệu quả và mua 1 tàu để bù đắp số trọng tải đã giảm. Tuy nhiên đến nay Vinaship vẫn chưa thực hiện được kế hoạch nói trên.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới