Thuyền viên trên tàu container do Đức khai thác dừng tàu, nhờ ITF trợ giúp do bị nợ lương 8 tuần

Taurus-966218

http://www.hanghaikythuat.wordpress.com

Thuyền viên trên tàu container do Đức khai thác MV TAURUS, nhờ ITF trợ giúp do bị nợ lương 8 tuần. Hiện giờ nó vẫn nằm tại khu neo cảng Port Said , Ai Cập từ hôm 7-7-2014.

Thuyền viên bị nợ lương 8 tuần và thuyền trưởng đang nghĩ sẽ chạy đến Limassol nhưng không chắc nó có đủ nhiên liệu trên tàu. Nhân viên của ITF đã lên tàu, liên quan đến vấn đề nợ lương với Alpha Shipping Management. Hy vọng lương thuyền viên sẽ được trợ giúp với sự giupws đỡ của ITF

 

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới