Vinalines xin “loại” 5 tàu, xóa nợ ngân hàng

537384

http://www.hanghaikythuat.wordpress.com

Vinalines đang kiến nghị loại 5 con tàu (gồm Vinalines Global, Vinalines Ocean, Vinalines Sky, Vinalines Trader và Vinalines Ruby) khỏi danh mục tài sản xác định giá trị doanh nghiệp. Vinalines đề nghị Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ cho phép được xử lý những tài sản trên theo hướng không đưa vào tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp theo Nghị định 59, đồng thời giao DATC bán, thanh lý những tài sản này

Toàn bộ tiền thu được từ bán tàu sau khi trừ chi phí bán và phí của DATC được trả nợ ngân hàng…Ngoài 5 tàu nói trên, Vinalines cũng đề xuất loại chi phí xây dựng cơ bản dở dang của 4 tàu đang đóng gồm một tàu 1.800 TEU và các tàu Liberty, Victory và Mercy. Trước đó, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong vòng 4 năm, Vinalines đã phát triển đạt yêu cầu kế hoạch đề ra về số lượng, về độ tuổi tàu trung bình nhưng tiếp tục “dẫm” vào vết xe đổ của Vinashin. Giai đoạn 2005-2010, Vinalines đầu tư mua 73 tàu, đa số các tàu mua là của nước ngoài, đã qua sử dụng, với năng lực vận tải 2.005 DWT với tổng số vốn đầu tư là 22.853 tỷ đồng, 85% vốn mua tàu là vay thương mại. Thậm chí dự án mua tàu Sky, Ocean, Global sử dụng 100% vốn vay. Công ty mẹ Vinalines trực tiếp mua 14 tàu, năng lực vận tải 574,5 DWT, tổng vốn đầu tư trên 7.569 tỷ đồng, 7 công ty cổ phần có vốn chi phối của Vinalines mua 41 tàu, năng lực vận tải 1.169,4 DWT, tổng vốn đầu tư trên 14.480 tỷ đồng, 7 công ty liên kết mua 18 tàu, năng lực vận tải 261.063 DWT, tổng vốn đầu tư trên 804 tỷ đồng. Số tàu mua của Vinalines có tuổi tàu cao, thậm chí có tàu 33 tuổi, 17/73 tàu (chiếm 23,3%) quá tuổi quy định, không được phép đăng ký tại Việt Nam.Thậm chí tàu Lively Falcon 30 tuổi vẫn mua, được Bộ Giao thông vận tải cho phép đăng ký và treo cờ nước ngoài. Điển hình các tàu do CTCP Vận tải Dầu khí Việt Nam (Falcon) mua có tuổi bình quân là 26 năm và hiện tại có 7 trên 10 tàu treo cờ nước ngoài. Các tàu mua có quy trình, tính năng kỹ thuật khác nhau, có chênh lệch giá mua rất lớn khi đưa vào khai thác có ảnh hưởng rất khác nhau đối với kinh tế vận tải biển. Chẳng hạn, nếu tàu Inlaco Spring có giá mua thấp nhất là 14,6 tỷ đồng thì tàu có giá mua cao nhất là Nosco Glory có mức giá trên trời đến 1.210,538 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án lại không có sự phân biệt.

 

 

 

 

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới