Năng lượng gió cho tàu hàng thương mại (EMP), tại sao không ?

Eco-Marine-Power-to-Exhibit-at-Sea-Japan-2014

http://www.hanghaikythuat.wordpress.com

Dự án dùng năng lượng gió và năng luwngj mặt trời cho tàu buôn trên thế giới  EMP (Eco Marine Power) lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm hàng hải quốc tế Tokyo 2014 (SEA JAPAN 2014). Trong ba ngày diễn ra triển lãm từ 9-11/4/2014 EMP sẽ được giới thiệu và sẽ là xu hướng của các kỹ thuật trong hàng hải tương lai bao gồm năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Ngoài ra hệ thống Aquarius MRE System cũng được làm mới với các cột buồm được dựng lên, các tấm pin năng lượng mặt trời, các modules lưu giữ và hệ thống máy tính điều khiển để năng lượng gió và mặt trời có thể được áp dụng cho các tàu hàng thương mại nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu và bảo vệ môi trường.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới