VIDEO tàu Việt Nam PVT SEA LION thuê an ninh trên tàu khi qua vùng vịnh Aden

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới