Hai tàu hàng đâm nhau ở eo biển Kanmon, Nhật Bản

download

http://www.hanghaikythuat.wordpress.com

Hôm 2-2-2014 vừa rồi, hai tàu hàng treo cờ Hongkong và Panama va chạm với nhau tại Kanmon. Tàu Giant Sea va chạm với Sunroad Yatsuka , khi mà Sunroad Yatsuka đang hành trình từ Nhật đi Posyet, Nga còn Giant Sea hành trình từ Yingkou, Trung Cộng đi Kawasaki. Mặc dù va chạm nhưng cả hai tàu ko bị hư hỏng nặng và hiện cả hai đã buộc cầu ở cảng Moji, bên trong của kênh Kanmon.

Thông tin thêm về 2 tàu

Sunroad Yatsuka

Giant Sea
Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới