New Panama canal (Có thể đón tàu chở đến 12000 TEU)

panamacanalexpansion-16-wiki-18884

http://www.hanghaikythuat.tk

Kênh đào Panama cũ với kích thước của một ụ chỉ là L: 304,1m B: 33,3m và sâu 12,8m chỉ có thể cho phép tàu container 4400 TEU qua (L 294m,B:32,3m và mớn 12,04m). Nay với dự án mới, xây dựng thêm ụ mới sẽ cho phép tàu container 12000 TEU qua lai. Điều này sẽ giảm bớt thời gian và tiền bạc cho ngành vận tải biển trên tuyến Châu Á – Bờ Đông nước Mỹ

Ụ mới sẽ có chiều dài 427m, rộng 55m, sâu 18,3m sẽ cho phép tàu có chiều dài 396m, rộng 49m và mớn nước 15,2m qua.

panamacanalexpansion-16-wiki-18884

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới