Các tần số sóng phát thanh bằng tiếng Việt trên khắp thế giới

Front-Page-01

http://www.hanghaikythuat.wordpress.com

Dưới đây là bảng các tần số của các Đài phát thanh, phát bằng tiếng Việt trên khắp thế giới. Anh em thuyền viên đi đánh thuê ở vùng biển nào thì qua MF/ HF nhớ mở PAS cho thuyền viên nghe các chương trình phát thanh này để anh em nắm bắt thông tin về Việt Nam nhé . Anh em chú ý giờ phát là giờ Việt Nam không phải giờ UTC nhé !

Đường link bên dưới:

Tần số sóng phát thanh

 

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới