Bảo hiểm cho vụ chìm tàu MOL COMFORT khoảng từ 300-400 triệu USD

Top-News-of-the-Week-July-8-–-13-2013

http://www.hanghaikythuat.tk

Dự kiến số tiền trên theo báo Insurance, nó cao hơn so với dự kiến trước đó. Thông thường số tiền cho một container đầy hàng là 50000 USD nhưng con tàu MOL COMFORT chở các container chủ yếu là hàng điện tử và dệt may, do đó tiền bảo hiểm cao hơn. Về bảo hiểm than tàu và máy móc trang thiết bị, con tàu sẽ nhận được 66 triệu USD từ một công ty bảo hiểm Nhật Bản và 17 triệu USD từ WOE.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới