Công ty vận tải biển lỗ khủng năm 2012 là Công ty nào ?

imageshttp://www.hanghaikythuat.tk

Theo bạn Công ty vận tải biển nào lỗ khủng nhất năm 2012 vừa rồi, VOSCO, VINASHIP, NOSCO, INLACO SG, INLACO HP, DONG DO SHIPPING, VITRANSCHART, BIEN DONG SHIPPING, HANOI MARINE, DONG  LONG SHIPPING, … hay Công ty nào khác ? 

Cập nhật tháng 7/2013

Đơn vị: tỷ đồng

Biểu tượng

Công ty vận tải biển

Nguồn

Doanh
thu

Lợi nhuận sau thuế

 Đáng buồn: Câu lạc bộ những doanh nghiệp lỗ trăm, nghìn tỷ năm 2012 (1)

Vận tải biển và BĐS
Việt Hải

http://www.hạnhaikythuat.tk

???

-2037

 Đáng buồn: Câu lạc bộ những doanh nghiệp lỗ trăm, nghìn tỷ năm 2012 (8)

Vận tải biển Bắc
(Nosco)

http://www.hạnhaikythuat.tk

457

-321

 Đáng buồn: Câu lạc bộ những doanh nghiệp lỗ trăm, nghìn tỷ năm 2012 (27)

Vitranschart

http://www.hạnhaikythuat.tk

1513

-125

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới