VOSCO tìm cách cơ cấu nợ để cải thiện khả năng thanh toán

images

http://www.hanghaikythuat.tk

Nợ ngắn hạn của VOS tăng nhanh là do trong tháng 5/2013 công ty đã nhận tàu đóng mới Vosco Sunrise đưa vào khai thác và tạm tăng nguyên giá tài sản cố định để tính khấu hao khi chưa có quyết định chính thức. Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam công bố báo cáo tài chính Tải báo cáo tài chính tại đây.


Không đưa ra ý kiến ngoại trừ, kiểm toán lưu ý nhà đầu tư về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Ngoài việc lỗ 6 tháng 197 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), tại thời điểm cuối quý 2/2013 nợ ngắn hạn của công ty vượt tài sản ngắn hạn 545 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoạt động liên tục của VOS. Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP Hàng Hải và Ngân hàng TMCP Đại Dương hỗ trợ cho VOS để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể là các hợp đồng với hạn mức tín dụng lần lượt là 250 tỷ đồng, 214 tỷ đồng và 200 tỷ đồng với các ngân hàng nói trên. Về phần VOS, công ty đang tích cực đàm phán với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản nợ vay trung, dài hạn theo hướng khoanh nợ gốc, kéo dài thời gian trả nợ, miễn, giảm lãi vay… để giảm áp lực dòng tiền ngắn hạn. Công ty cho biết, hiện nay các nhà máy đóng tàu đã chấp thuận cho VOS thanh toán 10% giá đóng tàu trong vòng 24 tháng kể từ ngày bàn giao tàu và tiếp tục đàm phán với Nhà máy đóng tàu cho nợ toàn bộ số tiền chưa thanh toán trong vòng 2 năm, nên nợ ngắn hạn trong thời gian tới sẽ giảm do được chuyển sang nợ dài hạn.  Được biết, nợ ngắn hạn của VOS tăng nhanh là do trong tháng 5/2013 công ty đã nhận tàu đóng mới Vosco Sunrise đưa vào khai thác và tạm tăng nguyên giá tài sản cố định để tính khấu hao khi chưa có quyết định chính thức.

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới