Viconship lãi hợp nhất hơn 100 tỷ đồng 6 tháng 2013

copenhagen2

http://www.hanghaikythuat.tk

Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam-Viconship (VSC) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013.  Kết quả kinh doanh quý 2/2013 của VSC sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ 2012 cả về doanh thu và lợi nhuận. Đặc biệt quý 2 công ty chỉ được hoàn nhập gần 2 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán PSP trong khi cùng kỳ khoản hoàn nhập lên tới 7,3 tỷ đồng.

Vì vậy chi phí tài chính quý 2/2013 được VSC ghi âm vỏn vẹn 959 triệu đồng, giảm mạnh so với khoản âm 7,2 tỷ đồng cùng kỳ 2012. Kết quả quý 2 VSC báo lãi 56,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, VSC lãi ròng 101,6 tỷ đồng, giảm 11% so với 6 tháng đầu năm 2012. Cuối quý 2/2013, công ty tiếp tục duy trì tình trạng vay nợ thấp với chỉ 15,3 tỷ đồng nợ vay dài hạn (so với 31,4 tỷ đồng đầu năm), không vay nợ ngắn hạn. Tổng nợ phải trả ngắn và dài hạn cuối quý 2 của VSC đạt 250,8 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải trả người bán, phải trả, phải nộp ngắn hạn khác và quỹ khen thưởng phúc lợi. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của VSC đạt 788 tỷ đồng, chiếm gần 78% tổng tài sản tại cùng thời điểm. Lợi nhuận chưa phân phối cuối quý 2 chính thức vượt vốn điều lệ, đạt trên 245 tỷ đồng.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới