Không được đưa tàu biển cũ về Hải Phòng phá dỡ

imageshttp://www.hanghaikythuat.edu.tf

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng vừa có thông báo gửi các chủ tàu, đại lý và các doanh nghiệp liên quan về việc không được đưa tàu biển cũ về Hải Phòng để phục vụ mục đích phá dỡ. Thông báo này dựa trên cơ sở công văn số 3212/UBND-MT ngày 14-5-2013 của UBND thành phố

về việc triển khai Quyết định số 544/QĐ-UB ngày 19-3-2013 của UBND thành phố yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng có biện pháp cương quyết không cho tàu cũ mang cờ nước ngoài cập cảng với mục đích phá dỡ. Theo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, trong thời gian chờ UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, phê duyệt phương án phá dỡ tàu cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, các doanh nghiệp, chủ tàu, đại lý cần tuân thủ nghiêm túc thông báo của Cảng vụ. Các cơ quan chức năng sẽ giám sát việc doanh nghiệp tự ý đưa tàu cũ về phá dỡ và có hình thức xử lý kịp thời.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới