NYK mở học viện đào tạo hàng hải ở PHILIPPINES

NTMA-Academy-Opens-New-Training-Facilities-and-Welcomes-New-Studentshttp://www.hanghaikythuat.edu.tf

Ngày 1/6, tại Calamba, khoảng 50 km về phía nam thủ đô Manila học viện Hàng hải NYK-TDG (NTMA) chính thức khai trương và chào đón 180 tân sinh viên. NTMA do NYK và tập đoàn TDG liên doanh. Sinh viên sẽ tốt nghiệp sau ba năm học bao gồm 2 năm học trong trường, lý thuyết và các phòng mô phỏng, 1 năm đào tạo trên tàu thực tập.

Sinh viên tốt nghiệp sau đó có cơ hội để bắt đầu sự nghiệp trên các tàu NYK như là các sĩ quan hàng hải. NTMA là một trong những học viện hàng hải đầu tiên được công nhận bởi Nhật Bản do Bộ đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch (MLIT) theo chương trình cấp giấy chứng nhận cho sinh viên tốt nghiệp các học viện hàng hải ở nước ngoài.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới