Ủy ban an toàn hàng hải MSC thông qua sửa đổi với công ước SOLAS

IMOs-MSC-to-Adopt-Amendments-to-International-Convention-for-SOLAShttp://www.hanghaikythuat.tk

MSC dự kiến thông qua sửa đổi Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển SOLAS 1974 liên quan đến việc thực tập cho hành khách, việc thảo luận này liên quan đến sự cố phát sinh từ tàu khách Costa Concordia và cũng cân nhắc đến các vấn đề cướp biển có vũ trang chống lại tàu thuyến trên biển được gửi tới các tiểu ban của IMO.

– MSC dự kiến sửa đổi SOLAS regulation III/19 yêu cầu hành khách phải được thực tập ngay sau khi tàu hành trính chứ không phải theo quy định cũ là trong vòng 24 giờ sau khi khởi hành.

– MSC cũng sẽ thống kê số liệu mới nhất về cướp biển và thảo luận các sáng kiến nhằm ngăn chặn cướp biển. Số lượng các cuộc tấn công của cướp biển Somali xu hướng giảm nhưng ở Tây Phi lại tăng đột biến.

MSC sẽ họp tại London từ 12-21/6 này, ngoài các sửa đổi trên còn nhiều thay đổi khác.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới