Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá chứng nhận tàu theo Công ước Lao động hàng hải 2006

imageshttp://www.hanghaikythuat.tk

Ngày 18/05/2013, tại Hải Phòng, các Đánh giá viên về Lao động hàng hải của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đã thực hiện việc đánh giá chứng nhận theo Công ước Lao động hàng hải 2006 (MLC 2006) cho tàu “ILC FRIENDSHIP” của chủ tàu là Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO HAIPHONG).

Đây là con tàu đầu tiên của chủ tàu Việt Nam được Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá và chứng nhận theo MLC 2006. Việc đánh giá được thực hiện theo sự ủy quyền của Chính quyền hàng hải Panama, cho tàu “ILC FRIENDSHIP” treo cờ Panama.

Quá trình đánh giá nhằm kiểm tra xác nhận việc thực hiện các yêu cầu của công ước đối với 14 lĩnh vực bắt buộc:

 1. Tuổi lao động tối thiểu.
 2. Chứng nhận sức khỏe.
 3. Bằng cấp chuyên môn của thuyền viên.
 4. Hợp đồng lao động của thuyền viên.
 5. Sử dụng dịch vụ tuyển dụng và cung ứng thuyền viên tư nhân.
 6. Giờ làm việc và nghỉ ngơi.
 7. Định biên của tàu.
 8. Khu vực sinh hoạt.
 9. Phương tiện giải trí trên tàu.
 10. Thực phẩm và chế biến.
 11. Sức khỏe, an toàn và phòng ngừa tai nạn.
 12. Chăm sóc y tế trên tàu.
 13. Các quy trình khiếu nại trên tàu.
 14. Tiền lương.

Mục đích của việc đánh giá và chứng nhận theo MLC 2006 là nhằm xác nhận chủ tàu đảm bảo các quyền hợp pháp của người lao động, môi trường làm việc và sinh hoạt thỏa đáng cho thuyền viên.

Từ nay đến ngày Công ước MLC 2006 chính thức có hiệu lực, ngày 20/08/2013, thời gian không còn nhiều. Điều này đòi hỏi các công ty vận tải biển phải hết sức nỗ lực khẩn trương triển khai thực hiện Công ước, tránh những giám đoạn không đáng có trong hoạt động khai thác tàu

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới