Tuyến đường hàng hải mới ở Biển Bắc (North sea)

netherlands-7-flagsmaps-20716Vào ngày thứ 3, lúc 0200 LT ngày 1 tháng 8 năm 2013 tuyến đường hàng hải mới ở Biển Bắc sẽ được thiết lập. Phần phía Bắc của Hà Lan thuộc Biển Bắc là nơi đông đúc tàu bè nhất trên thế giới. Hơn nữa, vùng biển này còn được sử dụng vào nhiều mục đích khác như năng lượng gió, bảo vệ thiên nhiên và khai thác cát. Để cho tuyến vận tải biển vùng này an toàn, hiệu quả nên đã thiết lạp tuyến đường mới dựa trên tuyến hàng hải sẵn có.

Vậy thay đổi những gì ?

– Hệ thống Traffic Separation Scheme (TSS) mới sẽ được nối dài từ  Rotterdam đến Jmuiden.

– Các tuyến đường sẽ xa đường bờ biển hơn.

– Các tuyến đường sẽ giao cắt ít hơn.

– Các khu vực neo sẽ được di chuyển hay hủy bỏ.

– Các khu vực để tránh và khu vực phòng ngừa sẽ được thiết lập.

Kế hoạch sẽ như thế nào ?

– Tháng 4/2013 các thông tin sửa đổi trước này sẽ được thông báo tới các cơ sỏ ấn bản hải đồ hàng hải.

– 30/5 đến 15/6 các hải đồ mới đi vào sử dụng.

– Từ 15/6/2013 các thông tin này sẽ được thông báo hàng ngày qua Notices to mariners.

– 30/7/2013 – 1/8/2013 sẽ di rời các phao trên Biển Bắc.

– 0200 LT 1/8/2013 tuyến đường đi vào hoạt động.

Các thông tin liên quan các bạn tìm chi tiết tại:

Cơ quan thủy văn Hà Lan:

http://www.defensie.nl/english/navy/hydrographic_service/

Cơ quan thủy văn Vương quốc Anh:

http://www.ukho.gov.uk/Pages/Home.aspx
Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới