Tàu hàng rời Xin Chuan 8 chìm ở sông Yangtze, China

xinchuan1nTàu hàng rời Xin Chuan 8 chìm ở sông Dương Tử (Yangtze), China sau va chạm với cây cầu Nanjing Yangtze Bridge vào ngày 12 tháng 5 năm 2013. Tàu Xin Chuan 8 đang chở 12500 T đá, va chạm với trụ cầu vào lúc 0420 LT theo cơ quan hàng hải Nam Kinh (Nanjing Maritime Bureau). Nó chìm sau đó khoảng 40 phút, cách nơi va chạm khoảng 02nm dưới hạ lưu, 18 thuyền viên trên tàu được giải cứu an toàn.

Dưới đây là hình ảnh trụ cầu bi hư hại và buồng lái tàu trên mặt nước.

http://news.xinhuanet.com/photo/2013-05/12/c_124698836_3.htm

xinchuann

Xin Chuan 8, Hô hiệu  BBLY6, Số MMSI 413324360, LOA 139 m, Treo cờ Trung Quốc.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới