UKHO xuất bản mới 02 hải đồ an ninh hàng hải

alexander_20dalrymple_20award_202010_20prUKHO đã xuất bản 02 hải đồ an ninh hàng hải mới, bao gồm các vùng biển xung quanh Ấn Độ và Đông Nam Á, bao gồm cả eo biển Malacca. Bộ phần mềm đầu tiên trên thế giới các bảng xếp hạng an ninh được thiết kế để bảo vệ chống lại rủi ro an ninh hàng hải.

Admiralty Charts an ninh hàng hải được thiết kế để được sử dụng bởi các sỹ quan tàu biển, chủ tàu hay các công ty quản lý tàu và các chuyên gia an ninh như một công cụ để lập kế hoạch chuyến đi quan trọng để ghi lại các thông tin định hướng an ninh quan trọng nhất, có thể được truy cập miễn phí dịch vụ thông qua thông tin bảo mật liên quan của UKHO Security Related Information to Mariners (SRIM) , cho các âm mưu hiện hữu đe dọa đối với an ninh hàng hải như  cướp có vũ khí,  vùng cấm đánh bắt, đánh bắt cá bất hợp pháp và buôn lậu, cũng như  các thông báo tập trận đưa ra bởi lực lượng quân sự, an ninh.

Bảng xếp hạng an ninh hàng hải cũng cung cấp hướng dẫn về các báo cáo an ninh tự nguyện hay được yêu cầu Voluntary Community Reporting (VCR), theo đó các tàu thương mại hoạt động trong khu vực VCR của Đông Nam Á và vùng biển xung quanh có thể báo cáo bất kỳ vấn đề an ninh hàng hải.

Phiên bản tải về miễn phí,  có sẵn tại  www.ukho.gov.uk/security.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới