VOSCO bất ngờ thành quán quân lỗ quý 1/2013 (97 tỷ đồng)

DANH MUC BAO CAO TAI CHINH VOSCO 2013

Trong báo cáo bộ phận, công ty cho biết mảng vận tải là mảng khiến công ty lỗ khủng 95,77 tỷ đồng còn mảng thương mại và dịch vụ lỗ hơn 1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam  thông báo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2013 của riêng công ty mẹ.

Doanh thu thuần quý 1 đạt hơn 500 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. giá vốn hàng bán tăng mạnh khiến công ty lỗ gộp 17,6 tỷ đồng. Các chi phí khác (đặc biệt là chi phí tài chính) khiến VOS có quý lỗ khủng gần 97 tỷ đồng, cùng kỳ công ty lỗ gần 60 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh ảm đạm quý 1, lỗ chưa phân phối cuối quý 1/2013 là 116 tỷ đồng.

Trong báo cáo bộ phận, công ty cho biết mảng vận tải là mảng khiến công ty lỗ khủng 95,77 tỷ đồng còn mảng thương mại và dịch vụ lỗ hơn 1 tỷ đồng.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới