Philippines muốn 1,4 triệu USD bồi thường từ Mỹ do thiệt hại rạn san hô

Philippines yêu cầu Mỹ phải trả 58 triệu peso (1,4 triệu USD) tiền bồi thường cho thiệt hại gây ra bởi một tàu chiến Mỹ USS Guardian đến rạn san hô Tubbataha.
Số tiền này được dựa trên các khảo sát, nghiên cứu & đánh giá thiệt hại của Philippines do bị thiệt hại ở rạn san hô Tubbataha, theo yêu cầu của luật bảo vệ các rạn san hô được UNESCO công nhận di sản thế giới ở biển Sulu.


Tàu USS Guardian, được cắt thành miếng để có thể được nâng lên &  chuyển mà không làm tổn hại đến rạn san hô hơn nữa.
Mỹ đã xin lỗi về những rủi ro và cho biết họ sẽ hợp tác trong việc giải quyết thiệt hại cho các rạn san hô.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới