TOKYO – MOU áp dụng hệ thống kiểm tra tàu mới từ 01/01/2014

873Tại khóa họp thứ 23 cuối tháng 01/2013 tại Singapore, Ủy ban Kiểm tra của Chính quyền cảng (Port State Control Committee – PSCC) trực thuộc Tokyo-MOU (Tổ chức các quốc gia tham gia Bản ghi nhớ về kiểm tra của Chính quyền cảng khu vực châu Á – Thái Bình Dương) đã quyết định việc áp dụng hệ thống kiểm tra mới từ ngày 01/01/2014.

Theo hệ thống kiểm tra mới, các tàu biển sẽ được phân thành ba loại: tàu có mức độ rủi ro cao (HRS), tàu có mức độ rủi ro tiêu chuẩn (SRS), và tàu có mức độ rủi ro thấp (LRS); dựa trên lý lịch rủi ro của tàu. Mức độ rủi ro của mỗi tàu được tính toán một cách tự động trong hệ thống cơ sở dữ liệu PSC của Tokyo-MOU (Hệ thống APCIS). Khung thời gian kiểm tra tàu khác nhau sẽ được chính quyền cảng áp dụng tùy thuộc vào loại tàu, phù hợp với mức độ rủi ro. Tàu có mức độ rủi ro cao sẽ được “ưu tiên” kiểm tra thường xuyên hơn các tàu có mức độ rủi ro tiêu chuẩn và thấp.

Đội tàu biển VN hoạt động tuyến quốc tế hiện tại phần lớn là nhiều tuổi và VN đang nằm trong danh sách “đen” của Tokyo-MOU, đại đa số tàu VN thuộc loại có mức rủi ro cao. Từ tháng 01/2014, khi Tokyo-MOU áp dụng hệ thống kiểm tra mới, tần xuất kiểm tra PSC đối với các tàu VN sẽ tăng lên rất nhiểu, dẫn đến nguy cơ gia tăng tàu bị lưu giữ. Tất cả các bên liên quan cần phải có sự chuẩn bị  sẵn sàng cho vấn đề này, nhằm tránh việc tàu bị lưu giữ và làm giảm mức độ rủi ro của từng tàu cụ thể cũng như của cả đội tàu quốc gia

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới