MAERSK: Tàu đầu tiên lớp Triple-E 18000 TEU hạ thủy

First Triple-E Class Vessel Launched (South Korea)Tàu Triple-E đầu tiên được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Daewoo Shipbuilding &Marine Engineering ở Okpo ngày 27 tháng 2 năm 2013. Con tàu này được đặt tên là Maersk Mc-Kinney Moller và hiện tại nó là con tàu lớn nhất thế giới.  Trong tháng 2 năm 2011, Maersk đã đặt mua thêm 20 chiếc cùng loại.
Triple-E: L= 400 m, B=59m, H=73m

Triple-E là con tàu lớn nhất cho đến bây giờ với sức chở  18000 TEU lớn hơn 2500 TEU  so với tàu Emma Maersk, con tàu lớn nhất trong đội tàu của Maersk cho đến nay.

Triple-E sẽ khai thác trên tuyến vận chuyển hàng hóa từ Châu Á đi Châu Âu.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới