6 trường ĐH, CĐ tại Hải Phòng tuyển gần 13.000 chỉ tiêu

Các trường tại Hải Phòng vừa công bố thông tin tuyển sinh 2013. Chỉ tiêu cụ thể như sau:

Trường  ĐH Hàng hải có tổng chỉ tiêu: 3.400, trong đó các ngành đào tạo ĐH: 3.100, còn lại là chỉ tiêu hệ CĐ.

Trường ĐH Hải Phòng: ĐH: 3.000, CĐ: 650.

Trường ĐH dân lập Hải Phòng: ĐH: 1.800, CĐ:  400.

Trường CĐ cộng đồng: 1.400.

Trường CĐ Hàng hải 1 Hải Phòng:  1.450.

Trường CĐ công nghệ Viettronics: 1.020.

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới