KẾ HOẠCH HLTT TN KHÓA 38 CĐCQ -CĐN

Tàu MV AN HẢI :

Kế hoạch: 02 ngày / lớp

Địa điểm: Tàu AN HẢI

Do T Chủ nhiệm & T Tổ trường Mẫn dẫn xuống và do các Sỹ quan thuyền viên trên Tàu sẽ  giới thiệu & hướng dẫn về các kỹ năng cơ bản như :

Hệ thống tời neo, hầm hàng, tời dây, về hệ thống cứu hỏa và cứu sinh, muster list & các trang thiết bị hàng hải trên buồng lái…etc

Tại TRAINNING 04 & các phòng thực hành (bắt buộc) :

CĐCQ / 12 tuần

CĐN / 14 tuần (dự kiến).

Thời gian:  0730 sáng/1330 chiều.

Với tổ HHKT sẽ có 02 Tuần huấn luyện & đề cương chi tiết đã được update trên mục DIỄN ĐÀN.

Chú ý :  GVCN nhắc nhở  về an toàn cho Sinh viên khi lên tàu AN HẢI & thực tập tại trường là bắt buộc, sau đó sinh viên sẽ có 04 tuần để đi thực tập trên biển nếu có điều kiện & phải có Basic Tranning Cert.

Trên đây là một vài ghi chép của  hanghaikythuat.tk từ các Thầy trong Ban lãnh đạo Khoa để các Thầy tham khảo & bổ xung.

Brgds

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới