COLREG 72 – TRAINNING

Thực hành mô phỏng tránh va trên biển.

 

By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới