BUỒNG LÁI TÀU HÀNG RỜI

Buồng lái của Tàu hàng rời MV VALENTE VENUS

Advertisements
By Tin tức hàng hải Việt Nam & Thế Giới